AMV Activity Play Panels có màu sắc tươi sáng và nhiều màu sắc và có thể được gắn trên cột thép hoặc gỗ hoặc gắn vào tường. Các tấm trên trụ là lý tưởng để tạo thành một bức tường ngăn cách các khu vui chơi.

Thiết bị công cộng